NWTO & SCD FAQ
Wat is WingTsun (WT) ?

WingTsun is wapenloze, effectieve zelfverdediging. U leert de unieke en systematische reflex- en gevoelstraining 'Chi-Sao'. Het voegt als het ware automatische reacties op contactgevoel (de snelste van de voor een gevecht te gebruiken reflexen) aan uw 'bewegingsgedrag' toe. Chi-Sao is de lijm die het vuistgevecht, schoppen , hefbomen, ellebogen- en knietechnieken, gooien en de verdediging op de grond tezamen voegt als een effectief geheel.

Met WT kan men zich daarom ook in het donker, zonder bril of zelfs blind verweren. WingTsun is zo efficiënt, dat inmiddels een steeds groter worden aantal politie agenten en ook 'leden' van de Koninklijke Marechaussee WT bij Sifu Schäfer trainen. In Duitsland is het aantal politie- en SEK- eenheden die WT leren bijzonder groot, maar ook in andere landen is WT een gevraagd onderwerp (bij het HRT van de FBI, de US-Marines, DEA, NOCS, RAID, GSG9, BGS, GIP - noem maar op).Waarom WT-ChiKung ?

WingTsun biedt naast de effectiviteit ook een uitstekend programma voor de gezondheid, het 'Chi-Kung'.
Hierbij gaat het niet om gevechtsmatige toepassingen, maar om een efficiënte manier zichzelf te leren kennen en met lichaam, geest en ziel weer 'in balans' te komen. Uitgevijlde bewegingen gekoppeld aan specifieke adem- en concentratie-oefeningen maken dit mogelijk.

Tot nu toe is het Chi-Kung training pas in de hogere graden (vanaf 10e SG) geïntegreerd. Er zijn echter plannen om in de tweede helft van 2000 ook een speciale WT-ChiKung groep voor de beginner in het leven te roepen.
Het eerste 'WT-ChiKung proefproject' zal dan in Amsterdam (o.l.v. Sifu Schäfer) worden gestart.
Wat is (EWTO-) Escrima ?

Escrima is Philippijnse wapengevecht beginnend bij de kortstok (ca. 60 cm lang) en in de gevorderden programma's alle wapensoorten (uitzondering: schietwapens) beïnhoudend. Deze wapenconcepten zijn op alledaagse voorwerpen over te zetten (wandelstok, paraplu, handtas, tennisracket, sleutels, balpen enz.). Gecombineerd met WT houdt deze opleiding alle gebieden van zelfverdediging met en zonder wapens in.

Escrima fascineert door middel van de verbluffend eenvoudigheid en directheid. Niet zonder reden geniet het Latosa-Escrima een hoog aanzien bij WT-leerlingen. Het is de ideale aanvulling voor alle die aan wapenloze zelfverdediging plezier hebben gevonden, en nu eens willen weten, hoe philippijnse Escrimadores met eenvoudige wapens en gereedschappen van het dagelijkse leven over merdere jaarhonderden de aan bewapening en uitrusting superieure Spaanse bezetting het leven zuur gemaakt hebben.

Maar ook een leek zonder vechtkunst-bekwaamheid kan snel leren, hoe men met een klein aantal eenvoudige tactische basisconcepten en regelmatige sparring een opmerkelijke soevereiniteit tegenover een potentiële bedreiging kan opbouwen. Tijdens de lessen werden alle technieken en tactische maneuvers in het begin met stokken getraind. Het gehele technisch-tactische repertoire kan men, als het ernstig wordt, ook met banaalste voorwerpen, zoals bijvoorbeeld een gerolde krant of een sleutelbond verrassend werkzaam toepassen.Voor wie is de NWTO z-v ?

De NWTO heeft ook speciale aanbiedingen ontwikkeld, om als het ware in een spoedcursus een effectieve zelf-verdediging te kunnen leren. De basis hierbij vormen natuurlijk de technieken van WT en Latosa-Escrima. In feite is het een WT/LE 'light version'; er worden dus geen vorm- of Chi-Sao oefeningen gedaan, alleen Lat-Sao en praktische toepassingen staan op de z-v trainingsplan.

De NWTO-zv opleidingen zijn vooral voor bedrijven en instellingen interessant, die geen tijd kunnen opbrengen om regelmatig het groepsonderwijs te volgen, maar toch iets 'in handen' willen hebben. De voordelen zijn, dat men specifiek en doelgericht traint en daardoor vrij snel (binnen enkele weken) een efficiënte methode ter beschikking heeft om 'standaard-situaties' te kunnen handhaven. Dat hierbij echter vele belangrijke aspecten van de 'full version' WT/LE niet aanwezig kunnen zijn is duidelijk.
Op dit moment kunnen z-v opleidingen alleen op werkcolleges of tijdens gasttrainingen plaats vinden.
Waarvoor dient eigenlijk het Chi-Sao programma ?

Chi-Sao betekend "klevende armen" en is als het ware een trainingsvorm, waarmee reflexmatig antwoorden op tactiele (op aanraking reagerend) prikkels getraind werden, bijv. het voelen van een opening in de actie van de tegenstander en de passende antwoord op de gevoelde opening.

Het voordeel van deze tactiel gestuurde reflexmatig handeling is een immense snelheid (de snelste manier de voor een gevecht te gebruiken reflexen en reflexantwoorden), de veiligheid doormiddel van de extrafuncties en het geringere leeftijds-betrokken nalaten van deze (de reductie met toenemende leeftijd is niet in de zelfde maat aanwezig zoals bijv. bij de reactie op visuele prikkels).

Ondanks deze betekenis word het (aan)voelen van situaties alleen in uitzonderingen (bijv. WingTsun, schrijfmachinecursus, pianoles) systematisch getraind. De gevoelstraining om op iedere aanval met de best mogelijke en meest geschikte antwoord reflexmatig te leren reageren noemen wij dus 'Chi-Sao'. Voor de benen heeft WT trouwens later ook een specifiek gevoelstraining te bieden: 'Chi-Gerk'.Een ideale vechtkunst moet effectief, natuurlijk en concreet zijn! In de kortst mogelijke tijd moet met minimale inzet aan middelen een functionele zelfverdediging mogelijk zijn. Er mogen geen talloze verschillende technieken nodig zijn, beter is het, de weinige maar efficiënte technieken zo te trainen dat ze als reactie direct opvraagbaar zijn. Als iemand plotseling voor uw auto loopt gaat u tenslotte ook niet eerst nadenken 'waar ook weer' de rem was maar u reageert reflexmatig.Iedere 'normale' zelfverdediging functioneert steeds beter, als men over steeds meer kracht, snelheid, anticipatie en techniek beschikt. Het doel moet echter zijn, maximale kracht, door middel van techniek, snelheid en reacties te vervangen en aanvullend de functionele kracht individueel aangepast te trainen - ook betreffende de gezonheidsaspecten is dit de meest verantwoorde weg!WingTsun werd zelfs door twee vrouwen ontwikkelt: Ng Mui en Yim Wing Tsun. Het statistische nadeel van de vrouwen (kleiner, lichter en zwakker als een aanvallende man) en de nadeel van de verrassing bij een aanval compenseert WT door middel van doelmatige economisch uitgevoerde en reflexmatig aangepaste technieken (bijv. naar de geslachtsdelen, hals, ogen). Ook de grotere snelheidswinst en de gegroeide wil tot zelfbehoud van de vrouw spelen hierbij een belangrijke rol.Waar haalt men als vrouw de nodige kracht vandaan ?

Vrouwen hebben in hun spieren 30 % meer bindweefsel en zijn statistisch 11 cm kleiner als mannen (na DIN 33402 - Körpermaße des Menschen). Dus moet de training vooral die bekwaamheden bevorderen, waarin vrouwen net zo goed zijn als mannen: intelligentie, optimaal krachtinzet en -overbrenging, snelheid, reflex-scholing (hierbij zijn vrouwen trouwens vaak intuïtiever en soepeler dan mannen) en de sterke wil, een aanvaller te overwinnen.Moet een vrouw zich op de grond kunnen verdedigen ?

Strafbare handelingen tegen de seksuele zelfbestemming werden in de regel in liggende positie beëindigd, vandaar is de verdediging liggend op de grond ook een belangrijk bestanddeel van een omvattende, op langer termijn aangelegde vrouwelijke zelfverdediging.’

Onderzoeken tonen aan dat tussen de gebruikelijke voorstelling van de typische slachtoffer van een verkrachting ("onzedelijke" kleding, provocerend optreden) en de daadwerkelijke slachtoffers (meestal onopvallend en bedeesd aandoende vrouwen) een wereld van verschil liggen. Omdat meer dan 60% van de daders voor de vrouw bekend was, moet men er van uit gaan, dat de vrouw vaak veel te laat de ernstigheid van de bedreiging erkent, namelijk dan als zij bijv. op de grond ligt resp. naar de bodem gebracht wordt.Bestaan er in de WT ook zachte/controlerende middelen ?

Ja, ook dit was een reden voor de int. politie- en speciaal-eenheden om met WT te beginnen. In de WT bepaalt de tegenstander door middel van de hardheid van zijn aanval de individuele afweer. Dit gebeurt omdat de WT-afweer door gevoelsmatig aangeleerde reflexen gestuurd word. Vandaar is de afweer bij de gevorderde WT`er "automatisch" naar verhouding en zomede zelfs conform de eisen betreffende de wettelijke noodweer-paragrafen.

In de hoogste WT-leerlingengraad programma's wordt daarom verwacht, dat een wild om zich heen slaande (agerende) persoon zonder blessures door middel van het WT-concept 'zachte middelen' (onder behoud van de eigene veiligheid en/of de ongedeerdheid van andere aanwezige personen) kan worden gecontroleerd.Geen succesvolle verdediging zonder spagaat ?

Wij zijn van mening, dat een effectieve zelfverdediging geen artistieke lenigheid mag eisen! Want wat denkt u zal een gevaarlijke tegenstander doen, als u hem eerst om 15 min. wachttijd vraagt, om voldoende 'warming-up-exercises' te doen, en ongeschikte kledingstukken (bijv. Jeans of nauwe rok) kwijt te raken?Is de WingTsun Leung Ting stijl een compleet systeem ?

Er komen steeds weer nieuwe vechtstijlen op de markt die beweren de beste zelfverdediging te offreren, omdat ze alleen de beste technieken vanuit succesvolle andere stijlen combineren. Maar achter een succesvolle zelfverdediging moet ook een in zich gesloten trainings-concept staan; dit moet systematisch de bekwaamheden van de leerling bevorderen en hem steeds op nieuw 'bijvijlen'.

WT is gebaseerd op de kennis van generaties die met WT gevaarlijke gevechten hebben overleeft - WT is geen stilistieke kruidenierszaak, of denkt u, dat u alleen maar de beste jam, de beste leverworst en de beste vispaté hoeft te mengen om de beste broodbeleg te verkrijgen? Hierbij kunt u dan nog het beste bier, de beste wijn en de beste cognac bij elkaar schudden, dan heeft u een passende drank gecreëerd.

Nou, wij adviseren WT puur, dat is namelijk een gezond, smakelijk en licht verteerbaar 'all-in-one' menu, om bij onze voorbeeld te blijven. WT is dus een compleet zelfstandig systeem dat niet met technieken van anderen stijlen dient aangevuld te worden!Waarom zijn er eigenlijk geen wedstrijden in WT ?

Tijdens een wedstrijd zijn er tientallen regels, deze beïnvloeden de manier van de mogelijke technieken beduidend. De belangrijkste regel is: De tegenstander mag geen blijvend letsel oplopen - het is tenslotte een sport, die ook plezierig moet zijn. (In 2005 zal dit met het 'Chi-Sao tournament' kunnen veranderen!) Als u zich zelf tegen een gevaarlijke aanvaller zou moeten verweren is er alleen een regel: Er zijn geen regels!!! U dient er rekening mee te houden, dat uw tegenstander alles gaat doen om u zware blessures toe te voegen. U mag in een dergelijke situatie niet alleen aan uw eigen gezondheid denken, maar ook aan die mensen voor wie u een bepaalde verantwoording draagt, bijv. uw kinderen.Wat kan ik binnen 3 weken leren ?

In de bioscoopfilm worden zelfs de kleinsten door middel van een geheimzinnige vechtstijl -en een ondoorzichtige maar goedhartige meester- heel plotseling onoverwinnelijke vechters.
Maar in het echte leven helpen alleen drie recepten: Oefenen, juist oefenen en nog meer oefenen. Tennis en voetbal zien er veel makkelijker uit dan WT, desondanks oefenen de spelers heel veel. Ook bij de WT gaat niets zonder training; of met andere worden: Kennis is macht, maar tijdens een gevecht telt alleen wat u kunt en niet wat u kent! Het dus is beter, weinige -maar effectieve- technieken te kunnen dan vele technieken te kennen...Wat is er zo speciaal aan WT ?

WT is de meest efficiënte vorm van ongewapende zelfverdediging. Het is de meest gezaghebbende Oosterse gevechtkunst, de ultieme bekwaamheid om je lichaam als reëel wapen in de strijd te gooien. Men hoeft hiervoor geen bodybuilder of kampioen gewichtsheffen te zijn. In feite spelen pure lichaamskracht of vechttalent geen belangrijke rol in een ernstige situatie. Men kan beter op strategie en taktiek vertrouwen als men gevaar loopt te worden beroofd, aangevallen of bedreigd.

Hoewel de beste zelfverdediging het vermijden is van conflicten, zul men niet altijd in de gelegenheid zijn een fysieke aanval te vermijden. WT zorgt ervoor dat men op zulke momenten koel en zeer bekwaam kan handelen. Als gevorderd WT-student wordt men binnen luttele seconden de nachtmerrie van elke aanvaller. Omdat men bij WT verscheidene aanvallen tegelijkertijd en op verschillende niveaus gebruikt, laat men de aanvaller geen tijd of ruimte voor zijn eigen reacties.

WT leert hoe men de kracht van de aanvaller tegen hemzelf kan gebruiken. Net als een springveer gaat men zijn eigen kracht direct terug kaatsen, terwijl men zelf nauwelijks kracht moet toevoegen. Voor dat doel moet men leren hoe men natuurlijke reflexen kan gebruiken die aan het denkproces voorbijgaan en die daarom sneller zijn dan het bewustzijn van de tegenstander.

De WT-training heeft heel wat te bieden: Effectieve zelfverdediging, coördinatietraining en bewegingsleer, lichaamsbeheersing, opbouw van zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen, lichamelijke gezondheid, geestelijke balans en ontspanning, sportieve bezigheid en vooral veel plezier in een gezellige atmosfeer.Is WT iets nieuws ?

WingTsun komt uit China en is circa 250 jaar geleden ontwikkeld op basis van de traditionele krijgskunsten. Vrouwen brachten het tot ontwikkeling als zijnde een individueel, effectief zelfverdedigingssysteem voor mensen. Een van deze vrouwen heette "Wing Tsun" (hetgeen "prachtige lente" betekent). De Chinezen vernoemden deze vechtkunst naar haar.

Er werd in WT uitsluitend binnen families en clans lesgegeven. De in 1972 overleden grootmeester Yip Man was de laatste Wing Tsun-instructeur die alleen aan Chinezen les gaf. Tegenwoordig wordt WT gegeven aan tienduizenden mensen in meer dan 50 landen. Zij zijn allemaal leerlingen van de laatste meesterleerling van Yip Man, Dr. Leung Ting die het WingTsun zelfverdedigingssysteem over de laatste 20 jaar heeft gemoderniseerd.Is WT actueel ?

In een beschaafd industrieel land is een zelfverdedigingssysteem als WT een vrijetijdsactiviteit voor iedereen en geeft een aanzienlijke verbetering in de kwaliteit van leven.
Naast het meest effectieve zelfverdedigingssyteem biedt WT specifieke oefeningen (bijv. Chi-Sao) om het repertoire reflexen te trainen. Individuele fitnessoefeningen voor het dagelijkse programma vormen een belangrijk onderdeel van het systeem; hier komt dan ook het specifieke Chi-Kung training goed van pas.

Vergelijkbaar met het traditioneel Chinees schaduw-boksen biedt WT oefeningen die met het grootste gemak de fundamentele functionaliteit van het lichaam (waaronder ademhaling en de zintuigelijke capaciteiten) trainen en controleren. WT gebruikt de juiste manier om zelfverdediging te leren in overeenstemming met de lichamelijke gesteldheid en de levensstijl van het individu.
In plaats van militaire massa exercitie bieden WT-scholen didactisch verantwoorde instructies in kleine groepen. Elk lid oefent met leerlingen op hetzelfde niveau.Is WingTsun (WT) hetzelfde als Wing Chun of Ving Tsun ?

De naam WingTsun en ook de afkorting WT is wettelijk beschermd (gedeponeerd Trademark) en alleen aan de Leung Ting-familie voorbehouden. Andere schrijfvariaties, zoals bijv. Wing Chun (WC) of Ving Tsun (VT) tonen geen kwaliteitsgarantie aan, iedereen kan deze omschrijvingen zonder kwalificatie en vakkennis voor publicaties en onderwijs gebruiken. Wing Chun en Ving Tsun verschillen beduidend in theorie en praktijk met WT. Omdat WT van stijl- en ook van les-structuur geheel anders is opgebouwd, hebben de bovengenoemde stijlen slechts weinig met de Leung Ting-richting te maken.
De interpretaties en toepassingen van de WingTsun-basisprincipes (kracht gebruik, passieve reacties, theorie van de centrale lijn, vecht- en krachtprincipes, 5-afstanden-gevecht, etc.) verschillen onderling net zo veel dan bijv. de uitvoering van de meeste bewegingen (voetenwerk, vuiststoot, Kwaan-Sao, Bong-Sao, Taan-Sao, etc.) en trainingen (vormen, Chi-Sao, Lat-Sao, Anti-grondgevecht, zelfverdediging, biomechanica, etc.).
Het WT-graduatiestelsel (SG, TG, PG), de systematische beroepsopleiding (GL en TR. 1 t/m 4) en de wereldwijde compatibiliteit zijn eveneens unieke kenmerken van de Leung Ting-familie. Ook zal men het nauwelijks geloven: de WC- en VT- stijlen hebben (vergeleken met WT) structureel meer parallellen met Karate of de Shaolin-stijlen! Welke namen men voor technieken ook gebruikt, een actief blok blijft tenslotte een actief blok, en hard/stijf blijft hard/stijf. Dit soort lichaamsgedrag vereist kracht en andere attributen die voor WT eigenlijk onnodig zijn...
In feite komt het Tai-Chi tenminste qua bewegingsstructuur dichter bij WT dan de WC- of VT- richtingen.
Dus afgezien van de gemeenschappelijke afkomst en benamingen praten wij hier daadwerkelijk van compleet verschillende stijlen (wat op lijkt is niet hetzelfde!). Hiervan kunt u zich ook zelf een beeld vormen, u kunt gewoon bij de verschillende richtingen na een vrijblijvende proefles vragen.

Afsluitend dus bij deze nog een keer:
Het hoofdverschil tussen WT en WC/VT/VC etc. ligt in de interpretatie en toepassing van het aanwezige (adaptie)concept en de -juist!- gedefinieerde (en vooral begrepen) principes!Is het Leung Ting-systeem daadwerkelijk authentiek ?

Ja, want de betekenis van de WT-principes zijn vandaag zoals 250 jaar geleden up-to-date. Er hoeven geen veranderingen meer aan het WT-concept te gebeuren, logica blijft logica.
De WT-structuur is echter zo flexibel dat nieuwe interpretaties binnen de WT-richtlijnen altijd mogelijk blijven. Zo zijn bijvoorbeeld in de afgelopen 20 jaar de onderwijsprogramma`s 'schietwapenbedreiging', 'spierverlenging', 'controlerende middelen', 'Anti-clinch' en 'Anti-grondgevecht' ontstaan.
Wat dus wel verandert, is de specifieke levensomgeving en de soort potentiële bedreigingen, zowel de mogelijke doelstellingen. Ook de kennis van de moderne wetenschappen (zoals bijv. de biomechanica, het onderzoek van de hersenfuncties en ook de didactiek, etc.) neemt met de tijd steeds toe.

Grootmeester Leung Ting vertelde eens: "Stel, in het jaar 2100 vinden geen 'lichamelijke gevechten' meer plaats, er worden alleen nog bommen gegooid. Wat gaan WT-mensen dan het meest beoefenen? - Juist, het opvangen en teruggooien van de bom..."
Dat de veranderingen in de kennis en de leefomstandigheden eventueel invloed op het Leung Ting-systeem kunnen hebben, zien wij niet als modificatie van de 'klassieke stijl' maar als aanvulling op de toepassingen en de moderne onderwijsmogelijkheden. Zo wordt gegarandeerd dat WT steeds als "STATE OF THE ART" kan worden beschouwd.Hoe zit dat met de etiquette bij WT ?

WT is een Chinese vechtkunst en heeft zijn eigen gedragscode. Alhoewel WingTsun een van de stijlen met de minste etiquette is, en er familiair met elkaar omgaan werd, bestaan er toch een aantal belangrijke regels, de aanspreektermen (Sifu/Sihing) horen hierbij.
Deze regels hebben geen religieuze karakter, zoals bijvoorbeeld het buigen voor de portraits bij het betreden en verlaten van de onderwijsruimte, maar zijn afkomstig uit het confucianisme en bevorderen de verbondenheid binnen de WT-familie.
Het volledige schoolreglement van de NWTO staat trouwens ook op onze site.
Welke functie heeft de NWTO ?

Om een deel van de wereldwijde WingTsun familie te kunnen vormen, moet men eerst 'geboren' worden. Dit gebeurt door zich in te laten schrijven bij de landelijke WT bond, in ons geval de NWTO.
NWTO-leden hebben automatisch toegang tot de wereldwijde WT evenementen. Bovendien ontvangen NWTO-leden korting op de talrijke WT/LE-artikelen (kledij, uitrusting, videos, boeken, kranten, wapens, enz.) - meer dan 3/4 van het accessoire is trouwens alleen voor WT-leden verkrijgbaar. De Nederlandse WingTsun Organisatie - of kort de NWTO - garandeert een gelijkblijvende standaard van WT in Nederland; hier worden de instructeurs van de Leung Ting WingTsun Kung Fu opgeleid en getest.
De NWTO (o.l.v. Sifu & Lady-Sifu Schäfer) is de Nederlandse vertegenwoordiging van de EWTO (o.l.v. Sigung Kernspecht) en de IWTA (o.l.v. Sijo Leung Ting).Is het WT-lidmaatschap verplicht ?

In principe ja, maar er bestaan in der daad 'open' werkcolleges en gasttrainingen, die zijn ook voor niet-leden toegankelijk. De meeste activiteiten zijn echter aan WT-leden voorbehouden. Dit geld ook voor examens en regelmatige WT opleidingen. Het WT-lidmaatschap is wereldwijd compatibel, dat betekent: EWTO-leden kunnen in feite aan NWTO activiteiten deelnemen net zoals NWTO-leden aan EWTO werkcolleges. Hierbij dient men echter het WT-paspoort (met geldige jaarsticker) voor te leggen. Wie meer of minder regelmatig aan WT activiteiten wil deelnemen moet bij de betreffende landelijke WT-bond ingeschreven zijn. Hierbij is niet van belang waar men geboren is, maar waar men ingeschreven staat; is men bijv. uit Zwitserland afkomstig, maar de woonplaats is Nederland, is het NWTO lidmaatschap van toepassing. Een Nederlander die echter in België woont, moet dan bij de Vlaamse of Waalse WingTsun organisatie lid worden. Wie dus in Nederland (of de Ned. Antillen) woont en aan WT en/of Latosa-Escrima wil doen (binnen of buiten Nederland) dient bij de NWTO aangesloten te zijn.
Om met succes bezig te kunnen zijn dienen inspanningen op een doel gericht te worden. Ook indien een leerling een test (niet het laatst vanwege de financiële aspecten) misschien als overbodig beschouwd, heeft het examen een belangrijke functie: De poging van de WT-student verkrijgt zo een tastbaar doel en is een belangrijke motivatiehulp. De verplichting van de instructeur van een martial art moet zijn, de leerlingen zo te onderwijzen, dat hun gradatie niet alleen het technische niveau weergeeft maar ook de vechtcapaciteiten van de leerling, dus vooral het in staat zijn in een gevecht (veilig) het initiatief te nemen.
Het moet duidelijk zijn, dat de test een bevestiging van een prestatie en niet een vervanging van een prestatie is! Indien de WT-leerling van woonplaats of zelfs van land veranderd, geeft de behaalde WT-gradatie de mogelijkheid, om in de nieuwe WT-school direct binnen zijn niveau verder te trainen. De WT-programma's zijn bovendien veel te groot, om zonder een nauwkeurig gestructureerd gradatiestelsel systematisch aan een groep te kunnen worden geleerd. Om in bepaalde programma's de juiste technieken te kunnen onderwijzen is een specifieke gefundeerde voorkennis van de student absoluut noodzakelijk; ook hierbij geeft het rangonderscheidingsteken aan, wat van welke leerling verwacht kan worden. De tests zijn dus voor de leerling -maar ook voor de instructeur- een onmisbaar onderwijsaspect! Er zijn 12 leerlingengradaties te behalen voordat de weg open is voor de leraar- en meesterprogramma's.De tijden voor de juiste beroepskeuze worden steeds moeilijker; of het nu om een leuke bijverdienste gaat, of om een fulltime-job, mogelijkheden en opties zijn er met WT voldoende!
De inmiddels al meer dan 2.000 WT-scholen in Duitsland geven een duidelijk voorbeeld van de groeimogelijkheden van ons uniek "WT- produkt". Wij creëren een beroepskeuze met veel toekomst. Mensen met verschillende achtergronden en levensinstellingen kunnen hier een heel interessante mogelijkheid vinden om zelfstandig, met eerlijke en leuke arbeid, goed geld te verdienen. Absoluut zelfstandig en onafhankelijk zijn, juist dat als beroep kiezen wat toch al plezier geeft en zowel financieel als maatschappelijk succes hebben - welke energieke en met ondernemingsgeest jonge of jong gebleven mens wil dat niet?
Wij hebben een variatie van een mogelijke existentie gecreëerd, die al deze voordelen waar kan maken, maar ook een solide marktbestendige en toekomst georiënteerde basis kan aantonen. Niet door een bepaald toeval, maar door tientallen jaren pionierswerk van een klein aantal enthousiasten was dit succes mogelijk. Wie zich betreffende de mogelijkheden van een erkende WT-beroepsopleiding in Nederland serieus wil informeren, kan zich voor een persoonlijke -uiteraard vrijblijvende- afspraak met de NWTO-leiding (Tel. 020-6632150) in verbinding stellen.

Waarvoor dient de SCD?

De SCD B.V. werd opgericht om de traditionele cirkel van de traditionele martial-arts te kunnen verlaten, zonder daardoor enige veranderingen aan te brengen aan de al lang bestaande en beproefde structuren die betrekking hebben tot de NWTO, de traditionle bron van SCD. Om de professionele hulp-, zorg-, en dienstverlening optimaal te kunnen vervullen heeft zich de SCD op zes modules gespecialiseerd, waaronder hoofdzakelijk CoreMunication, Coaching, Mediation en Counselling. Aanvullend op het aanbod heeft de SCD dan nog het moderne EMDR en het oeroude NoiKung.

Waarom de drieledige SCD aanpak?

De SCD geeft er de voorkeur aan deze onderverdeling omdat het bij wezenlijke hulpverlening uiteindelijk om verschillende basisprocessen lijkt te gaan; met ieder zijn eigen stel van rollen, normen en waarden. Evenzo verschilt de succesvolle benaderingswijze bij alle drie processen nogal aanzienlijk; door deze opsplitsing in drie categorieën wordt de mogelijke benaderingswijze enigszins gestructureerd maar blijft toch tegelijkertijd eveneens individueel toepasbaar. Ook poogt de SCD met deze procesindeling te voorkomen dat te veel informatie-ballast aan de cliënt wordt mee gegeven.

Welke module is voor wie geschikt?

Dat heeft uiteraard alleen met de individueel aanwezige behoeften van de cliënt te maken. Wie meer mondigheid tracht te bereiken zou de coachingmodule kunnen verkiezen. Wie meer positieve interactieresultaten wenst kan eens naar de mediatingmodule gaan kijken. Wie meer op zoek is naar dieper zelfinzicht focust zich misschien op de counsellingmodule. Mocht hier bij de cliënt eventueel onzekerheid over bestaan vormt dit geen enkel probleem; want gewoon overschakelen naar een van de andere twee modules kan bij behoefte immers altijd.

Is er een volgorde voor de modules?

Niet echt, omdat het, zoals gesteld, om aparte processen gaat. Het vertrekpunt van iedere sessie is steeds de huidige situatie van de cliënt; daardoor wordt al gauw duidelijk om welk proces het op het moment gaat. Over het algemeen lijkt er echter Counselling voor velen als de meest gepaste ‘eerste keuze’ te zijn; het is niet zelden eveneens voor beide partijen de meest intensieve module van CoreMunication. Mediating (of Mediation) mikt op de eventueel te gebruiken strategieën waarbij Coaching uiteindelijk op de hierbij benodigde vaardigheiden focust.

Heb ik dan alle drie module nodig?

Als hulpzoekende zeker niet; dat is juist exact één van de kernreden voor deze modulebenadering binnen de SCD. Als hulpverlener echter geloven wij dat er een ervaring op alle drie terreinen wenselijk is; maar er bestaan natuurlijk ook zonder meer uitstekende specialisten die zich op één van de kernprocessen hebben gespecialiseerd. Het is werkzamer om er scherp op één gericht te zijn dan vaag op alle drie. Omdat wij echter meestal pogen een holistische benadering aan te houden beogen we dat ook met de processen; want vaak tonen ze een wisselwerking.

Hoe zit dat met het kostenplaatje?

De tarieven bij deze drie CM modules zijn conform de richtlijnen van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling, de ABvC. Counselling wordt nu steeds vaker ook door een stijgend aantal ziektekostenverzekeraars, die inmiddels de grote meerwaarde van deze psycho-sociale hulpverlening hebben (h)erkend, tenminste al ten delen vergoed. Dat is dan misschien ook nóg een goede reden voor Counselling als éérste benaderingskeuze. Er bestaan drie prijscategorieën: voor bedrijven, voor instellingen en voor particulieren; details op aanvraag.

Wat is Counselling dan eigenlijk precies?

Bij Counselling gaat het in wezen om een interdisciplinaire hulpverlening met vier insteekpunten
(Pastoraal/spiritueel Counselling hierbij even niet meegeteld):
1. persoonsgericht counselling (via Stresscounselling),
2. groepsgericht counselling (via Relatiecounselling),
3. hiërarchische counselling (via Bedrijfscounselling),
4. institutionele counselling (via Schoolcounselling).
Uit deze richtingen zijn dan met de tijd ook en aantal nevenstromingen ontstaan, van de meest simpele tot de meest complexe vorm. Voor alle richtingen geldt: Counselling is de cliënt leren manager te worden van zijn/haar eigen problemen en leefomstandigheden met klemtoon op het wélzijnsgevoel. Een mens-tot-mens support met deskundigheid en empathie.

Wat is EMDR?

EMDR is een van de meest geadvanceerde interventies als het om het proces van traumaverwerking (PTSD/PTSS) gaat. Via behulp van een nauwkeurig protocol en de 'afleidende stimulus' van de therapeut wordt een versnelde processverwerking in de hersenen op gang gebracht. Soms zijn slechts enkele sessies nodig, zonder lang te moeten praten om 'wat dan ook' te ontrafelen.

Wat is Noi-Kung?

'NoiKung' is een alternatieve benaming voor de 'zachte Chi-Kung' (of Qi-Gong) richting. Om verwarring tussen de verschillende doelrichtingen van de EWTO ChiKung en de SCD Chi-Kung te vermijden, heeft de SCD besloten deze trainingen voortaan onder NoiKung plaats te laten vinden. De benadering is dus nog steeds hetzelfde, alleen de benaming is nu anders.

Wat is Wu-Wei?

'Wu-Wei' is een van de meest hoogstaande concepten binnen de Chinese martial arts ('Mushu-Toku' in Zen). Het betekend 'handelen zonder te plannen' of ook 'actief niets-doen'. Deze praktijk dient vooral voor spirituele groei maar kan ook zonder meer voor concrete ontspanningsdoeleinden worden gebruikt, een ervaring van de Tao zelf - die de verstand te boven gaat