Gebruiksvoorwaarden, juridische aanmerkingen en privacy statements 
 
 
Verantwoordelijk voor de site www.nwto.nl:
 
Frank Schäfer,
Comeniusstraat 663,
1065 CC Amsterdam,
The Netherlands
 
Officiële leden-scholen van de EWTO.
 
 
 
Opmerking
 
Alle Informaties en verklaringen op deze internetpagina's zijn vrijblijvend. De NWTO en de SCD B.V. kunnen de juistheid en volledigheid van de inhoud niet garanderen. Het worden geen garanties overgenomen en geen toezeggingen van produkteigenschappen gemaakt. Uit de inhoud van de web pagina's ontstaan geen wettelijk rechten. Fouten in inhoud worden bij kennis onmiddellijk gecorrigeerd. De inhoud van onze internet pagina's kunnen in verband met actualiseringen niet permanent actueel sein. Aub vraagt u daarom ook bij onze centrale na de meest recente stand van de betreffende informaties. Links naar andere internetpagina's worden niet permanent gecontroleerd.
Daarom nemen we geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de links. Deze vaststelling geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen alsook voor inbrengsten andere in de van de auteur ingerichte „blackboards", discussieforum, mailinglists en newsletter. Betreffende illegale, foutieve of onvolledige inhoud en vooral schade, die uit gebruik of niet-gebruik van dergelijk aangeboden informaties ontstaan, is alleen de aanbieder van de site verantwoordelijk op die werd verwezen, niet diegene, die via links op de betreffende publicatie slechts verwijst.
 
 
Downloaden van data en software
 
De NWTO en de SCD B.V. geven geen garantie voor de fout-vrijheid van data en software, die van de internet pagina's kunnen gedownload worden. De software wordt van ons getest op Virussen. Desondanks maar wij adviseren toch de data en software na de download met de op dat moment meest recente Virusscan software te testen.
 
 
Copyright en andere wettelijke bepalingen
 
De inhoud van deze internet pagina's is auteursrechtelijk beschermd. Er mag een kopie van de informaties van de web pagina's op een enkele computer voor de niet-commerciële en persoonlijke interne gebruik worden opgeslagen. Grafieken, teksten, logos, foto's enz. mogen alleen na schriftelijke toestemming van de WingTsun GmbH & Co. KG gedownload, vermenigvuldigd, gekopieerd, veranderd, publiceert, verzonden, overdragen of in andere vorm worden benut. Bij genoemde product- en bedrijfsnamen kan het om een gedeponeerd handelsmerk gaan. Het onbevoegde gebruik kan tot schadeclaim en juridische aansprakelijkheden voeren.
 
 
Bescherming van persoonlijke data en vertrouwelijkheid
 
Het kan niet worden gegarandeerd, dat informaties of persoonlijke daten, die naar ons toe worden gestuurd, tijdens de overdracht niet van derden "afgeluisterd" worden.
Wel geeft de NWTO en de SCD B.V. geen ontvangen gegevens van geïnteresseerde, leerlingen of cliënten door aan enige derde partijen, zij het voor reclame (spam) of welk ander doeleinde ook. Wij waken over uw opgestuurde gegevens voor zo ver mogelijk.
 
 
Aansprakelijkheid
 
De NWTO en de SCD B.V. zijn niet aansprakelijk voor en enige schade of letsels, in het bijzonder niet voor directe of latere vervolgschade, dataverlies, mislopen winst, systeem- of productie-uitval, die door het gebruik van deze internetpagina's of het downloaden van daten ontstaan. Die door het gebruik van de internet pagina's ontstaan rechten-relatie tussen u en de WingTsun GmbH & Co. KG valt onder het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Bij juridische strijdigheden met andere geregistreerde bedrijven, die uit het gebruik van deze web pagina's resulteren, is de bevoegde rechtbank de locatie van de WingTsun GmbH & Co. KG te Kiel. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in 'art.15 Auteurswet' worden voorbehouden. Betreffende de SCD B.V. is Nederlands recht van toepassing.
 
 
Opmerking met betrekking to getoonde vechttechnieken
 
De gebruikers van de internetpagina's van de EWTO en de NWTO worden expliciet erop gewezen, dat de toepassing van de in de video's en op de foto's getoonde vechttechniken perse een bepaald risico voor blessures in zich bergt en wel bij aanwending tegenover derden of bij foutieve uitvoering ook voor de beoefenaar zelf.
Dit risico, hetgeen bij alle vechtsporten qua natuur aanwezig is, kan alleen door middel van een gekwalificeerde aanleiding door de instructeurs in de locale bij de IWTA, EWTO of NWTO aangesloten vechtkunstscholen worden geminimaliseerd.
De gebruikers dienen zich daarom bewust te zijn dat ze deze technieken zonder persoonlijke aanleiding op eigen gevaar uitoefenen.
De NWTO en de SCD B.V. sluit iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade - ongeacht of eigen-blessure of letsels van derden - daarom uit. De beoefenaar wordt aangeraden om bij moeilijk begrijpbare en potentieel gevaarlijke technieken in ieder geval een ruggespraak te houden met een geautoriseerde WingTsun instructeur.